Maastricht Sport

Over Maastricht Sport

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht. We zijn gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport biedt op een professionele, ondernemende en innovatieve manier kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen en sportdiensten aan voor burger, vereniging en bedrijf. Maastricht Sport levert aldus een substantiële positieve bijdrage aan de gezondheid van de Maastrichtse burger, aan de leefbaarheid van buurten en aan de vitaliteit van de stad. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken we sporten en bewegen in Maastricht mogelijk. Maastricht Sport is o.a. ook de exploitant van het Geusseltbad. Het Geusseltbad is een zwembad voor iedereen. Jong en oud, recreatief, sportief, op weg naar herstel, individueel of in clubverband. 
Dit unieke bad biedt een grote diversiteit aan baden en activiteiten en programma’s.

De taken van Maastricht Sport kort toegelicht:

Team Sport en bewegen
Maastricht sport heeft een dynamisch beweegteam met sport en beweegconsulenten in dienst. Dit sportieve team verzorgt, voor jong en oud, sportactiviteiten op sportaccommodaties in de hele stad en in het Geusseltbad. De programma’s zijn gericht op de doelgroepen jeugd en jongeren, jonge gezinnen, masters en senioren. Binnen de programmalijnen wordt de verbinding gelegd met onderwijs, gezondheid, sport en sociale participatie. Het beweegteam zorgt voor samenwerking met diverse partijen en haakt aan op sportevenementen die bewegen en sporten stimuleren.

Beheer en exploitatie van accommodaties
De gemeente Maastricht is eigenaar van een groot aantal overdekte en onoverdekte sportaccommodaties zoals het Geusseltbad, sportvelden, zalen en hallen. Ook de openbare sport-en speelvoorzieningen maken onderdeel uit van onze accommodaties. Particulieren en organisaties kunnen deze accommodaties huren voor incidenteel of veelvuldig gebruik (per seizoen). Deskundig advies rondom gebruik en faciliteiten wordt door een team van ervaren en servicegerichte medewerkers van Maastricht Sport Frontoffice aangeboden. Daarnaast zorgt Maastricht Sport voor beheer, onderhoud en exploitatie van de accommodaties. Zo kan iedere Maastrichtenaar optimaal gebruik maken van de faciliteiten.

Verenigingsondersteuning
Maastricht Sport rekent het tot haar kerntaken om activiteiten en begeleiding aan te bieden om sportverenigingen vitaal te maken en te houden. Maastricht kent een bloeiend sportleven en daar investeert Maastricht Sport actief in.

Discusworp 4
6225 XP, Maastricht

Maandag zie website
Dinsdag zie website
Woensdag zie website
Donderdag zie website
Vrijdag zie website
Zaterdag zie website
Zondag zie website
Volg ons op social media