Hebt u nagedacht over vermogens-overheveling aan uw kinderen?

28 november 2019

Hebt u nagedacht over vermogens-overheveling aan uw kinderen?

Hebt u nagedacht over vermogensoverheveling aan uw kinderen bij leven of na uw overlijden met een zo groot mogelijke besparing van successiebelastingen voor uw familie over de generaties? Hebt u de verwachte erfbelasting laten berekenen indien u niets hebt geregeld bij de notaris? Hebt u wel een testament laten opmaken en bent u ook geïfnormeerd over de vermoedelijk verschuldigde erfbelasting over uw nalatenschap, niet alleen bij een eerste overlijden maar ook na een tweede overlijden van langstlevende?

Voor deze aan een testament voorafgaande berekeningen en bij verdere nalatenschapsplanning kan ik u bijstaan. Wij kunnen de scenario’s doorrekenen van de verschillende testamentsvormen.