LWV en MKB-Limburg gematigd positief over Miljoenennota

18 september 2019

LWV en MKB-Limburg gematigd positief over Miljoenennota

MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) zijn blij met de lastenverlaging en koopkrachtverbetering voor werknemers in de Miljoenennota. Zorgen zijn er onder meer over het fiscaal beleid voor ondernemers en het stiktofbeleid.

Nederland houdt zich goed staande in een wereld waar de economische en geopolitieke onrust toeneemt, zo stelt de regering in de Miljoenennota. Concreet verwacht het kabinet volgend jaar een economische groei van 1,5 procent, een werkloosheid van 3,5 procent en een toename van de koopkracht van huishoudens van 2,1 procent. “De regering heeft in de Miljoenennota veel oog voor koopkracht”, zegt Monique Princen, bestuursvoorzitter MKB-Limburg. “Dat is positief, want door onder meer de btw-verhoging en cao-afspraken is de gemiddelde werknemer er niet of nauwelijks op vooruitgegaan afgelopen jaren.” LWV-voorzitter GIel Braun is het met haar eens. “Veel werkgevers hebben de lonen verhoogd, maar dat heeft nog onvoldoende geleid tot een netto verbetering voor de werknemers. Het lijkt erop dat dit nu wel gaat gebeuren.”

Geld naar Limburg
Positief zijn beiden ook over het extra geld voor woningbouw en investeringen in infrastructuur. Mits daarvan een deel naar Limburg gaat. Braun: “Er staat te veel file in Limburg. En ook op het gebied van openbaar vervoer is investeren in de infrastructuur van groot belang. Dit kan ook een bijdrage leveren aan de oplossing van het woningenprobleem, omdat men beter en sneller van huis naar werk kan komen.” Princen wil dat onder meer knelpunten op de A67 en A2 aangepakt worden. “Daarvoor gaan we ons zeker hard maken. Ook van het investeringsfonds dat de regering wil instellen voor een gezond Nederland op de lange termijn, zien we graag dat een deel naar Limburg gaat.”

Fiscaal jojobeleid
Minder te spreken is Princen over het fiscaal beleid. De vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat omlaag, maar in de tweede schijf niet. Dit was wél afgesproken in het regeerakkoord. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, spreekt van fiscaal jojobeleid. “De lasten voor bedrijven lopen deze kabinetsperiode al met vijf miljard op. Nu deze verlaging niet doorgaat, moet óók de belastingverhoging op ondernemen (Box 2) wat mij betreft van tafel. Er is sprake van fiscaal jojobeleid, terwijl ondernemers juist zekerheid nodig hebben om te kunnen investeren.” Princen onderschrijft dit. “Zo’n driekwart van de bedrijven valt onder het mkb. Het mkb is de motor van onze economie. De bedrijven moeten de ruimte krijgen om te ondernemen.”

Zorgen
Braun hoopt dat de overheid snel met realistisch en pragmatisch beleid komt rondom het terugdringen van stikstofuitstoot. “De noodzaak van vermindering van de uitstoot van stikstof staat niet ter discussie. We moeten echter voorkomen dat dat verlammend werkt voor ons land. Te veel investeringen staan nu onder druk, ook investeringen die per saldo een gunstig effect op het klimaat hebben.” De LWV wil toe naar een integraal klimaatbeleid waar de stikstofaanpak deel van uitmaakt. Braun pleit daarbij om ondernemers ruimte te geven om met innovatieve oplossingen te komen. Volgens Princen is die ruimte ook nodig gezien de risico’s die de Nederlandse economie negatief kunnen beïnvloeden, zoals een harde Brexit, het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de stikstof-impasse.